3 misverstanden over werken met data binnen jouw productieomgeving


Data zijn overal. Daarom lijkt het misschien makkelijk om datagedreven beslissingen te maken, maar het tegenovergestelde blijkt waar. Wij lichten 3 misverstanden toe over het werken met data en laten hierbij zien waarom een professioneel dashboard van grote meerwaarde is.


WE WERKEN AL MET DATA

Veel applicaties hebben standaard een grafiekje. Veel (te veel) leidinggevenden zijn al wekelijks bezig met het verzamelen van kengetallen. Er wordt dus veel gedaan met data. Maar wordt er in de praktijk ook met data getoetst? Is data leidend? Worden voor iedere investering bewijzen gezocht? Worden alle storingen met data geanalyseerd? Dat is bijna onmogelijk als de verschillende applicaties niet gekoppeld zijn. Werken met data is iets anders dan datagedreven beslissingen nemen op alle lagen van de organisatie.

DAT KAN WIM VAN FINANCE OOK

Wat wij merken is dat er bij een eerste marktverkenning wordt aangegeven dat het samenstellen van een dashboard er wel even bij kan worden gedaan door een personeelslid. De afgelopen maanden is echter gebleken dat vooral dit soort klanten zich bij ons melden omdat zij het zelf niet voor elkaar krijgen om correlaties te kunnen leggen tussen OBS (onderhoudsbeheerssysteem) en OEE (Overall Equipment Effectiveness). Kennis van de werkvloer is essentieel bij het opstellen van een dashboard.

WE DOEN HET ER WEL EVEN BIJ

Datagedreven beslissingen nemen is een manier van werken. Het laten zien van een grafiek kan zeer verhelderend werken, maar alleen als iedereen begrijpt waar hij of zij naar zit te kijken en welke invloed ze hebben op deze grafiek. Het is van groot belang dat de juiste grafieken worden gekozen om te volgen, anders optimaliseer je niet de gehele lijn, maar alleen een machine. Daarom hoort het starten met dashboarding in een breder continu verbeter traject.