Ken jij de energieverliezen in jouw productieproces?

BESPAREN EN VERDUURZAMEN BINNEN DE PRODUCTIEOMGEVING

Binnen productiebedrijven speelt het verduurzamen een grote rol, tegelijk loopt het personeelstekort op en stijgen de (energie)kosten. Het is actueler en urgenter dan ooit om hier grip op te houden en te besparen.


Malamute brengt de mogelijkheid tot besparen en verduurzamen binnen jouw productieomgeving in kaart. Dit doen wij middels het maken van een energiedashboard.


Malamute legt verbanden tussen de productiegegevens en verbruiksdata van diverse energiestromen. Zo creëren we een duidelijke en dagelijks inzichtelijke verliesrapportage.  De energieverliezen zijn hierdoor makkelijker te achterhalen en er kan een gerichte verbetering starten, zodat er gewerkt wordt aan de duurzaamheidsdoelen en er geld bespaard wordt.

WAAROM EEN ENERGIEDASHBOARD?

Doelen behalen


Duurzaamheidsdoelen behalen, verbeterdoelen vaststellen en het effect van het verbeteren monitoren.
Inzicht


Je wilt weten waar het (hoge) verbruik precies in zit. Vermoedens over een lijn, oven of machine worden inzichtelijk.Besparing


Door gericht te verbeteren, bespaar je geld.

HET ENERGIEDASHBOARD VAN MALAMUTE IS HET STARTPUNT OM SLIMMER, DUURZAMER EN KOSTENBESPAREND TE WERKEN
HOE WERKT EEN ENERGIEDASHBOARD?


Op het energiedashboard zie je de grootste verbruikers binnen jouw productieproces. Het verbruik wordt in één oogopslag inzichtelijk en concreet gemaakt.


Malamute adviseert wat de verbetertrajecten zijn om het energieverbruik te verminderen. 


Om een praktisch voorbeeld te geven, hebben wij een tweetal verbetertrajecten van het bedrijf Orange Heaven Bakery uitgewerkt.

METEN IS WETEN

Voor het maken van het enegeriedashboard wordt altijd de vraag gesteld of de juiste data aanwezig zijn. Op maintenance gebied is er altijd data aanwezig. Voor een productielijn kunnen wij data fysiek maken door een sensor in te bouwen. Hoe je dit precies inricht, dat is verschillend per case. Malamute adviseert graag en stelt een maatwerktraject op.MEER WETEN OVER ONS ENERGIEDASHBOARD? NEEM CONTACT MET ONS OP.

Daniël Hulshof


daniel@malamute.nl
06-11043864

Sanne Lempers


sanne@malamute.nl

06-46270468