Verborgen data inzichtelijk maken, hoe zit dat precies?


Het dashboard van Malamute maakt verborgen data inzichtelijk. Door het verzamelen van de data en het visualiseren hiervan komen (ontbrekende) gegevens naar voren die een volledig beeld geven van de werkelijke informatie.

Hoe kan het dat deze informatie “normaal” niet wordt gezien? Dit is verschillend per casus. Soms worden gegevens bewust dan wel onbewust eruit gefilterd. Het kan ook voorkomen dat afspraken niet helder zijn. Bijvoorbeeld welke velden verplicht ingevuld moeten worden. Dit zorgt dan voor lege velden of onvolledige informatie.


Niet invullen van velden


Er wordt makkelijk overheen gestapt dat er bepaalde velden niet worden gevuld. Terwijl dit een vertekend beeld oplevert van bijvoorbeeld ware storingsoorzaken en een eventueel verbetertraject. Je weet immers niet waar je op moet sturen. Bij een vervolgorder moet de werkvoorbereider zoeken naar ‘wie is het geweest?’, ‘welk apparaat is het geweest?’. Dit moet dan nagevraagd worden.

Een concreet voorbeeld uit de praktijk: Bij één van onze klanten was er een machine/tag niet ingevuld in het overzicht, waardoor werkvoorbereiding bij een vervolgorder gemiddeld 1,5 a 2 uur bezig was met het verkrijgen van de juiste informatie bij de betreffende order.


Data gap analyse


Malamute doet een data gap analyse. Bij deze analyse kijken wij per groep naar afwijkingen, niet gevulde velden, onvolledig gevulde velden etc. Op basis hiervan wordt er een rapport opgesteld met een overzicht waar de gaten zitten. Dit is een belangrijke, voorbereidende fase om goed te kunnen sturen op KPI’s.
Belangrijk te beseffen is dat dit een continu verbeterproces is. Het sturen op KPI’s en een data gap analyse bestaan naast elkaar. De juiste KPI’s bepalen, zorgen dat je data hebt waardoor je kan sturen op betere en verfijndere KPI’s en vervolgens hierdoor ook betere en verfijndere data verkrijgen.

Door de data gap analyse komt de daadwerkelijke informatie naar voren waarna je verder kunt met het daadwerkelijk visualiseren van de juiste gegevens.