Energiedashboard Orange Heaven Bakery

Energiedashboard Malamute Orange Heaven Bakery

ENERGIEDASHBOARD MALAMUTE


Op het energiedashboard van Malamute zie je de grootste verbruikers binnen jouw productieproces. Het verbruik wordt in één oogopslag inzichtelijk en concreet gemaakt. Om een praktisch voorbeeld te geven zie je hieronder een tweetal verbetertrajecten van het bedrijf Orange Heaven Bakery. 

Traject 1


Door de stijging van de internationale gasprijzen is Orange Heaven Bakery genoodzaakt om hun energieverbruik onder de loep te nemen en vast te stellen waar zij direct kunnen besparen.

De productielocatie in Amsterdam had veel machine data voorhanden maar er was niemand beschikbaar om dit naar bruikbare informatie om te zetten. Dankzij de praktische expertise van Malamute bleek deze data wel degelijk bruikbaar voor een energiedashboard.


Na het ordenen en visueel inzichtelijk maken, viel direct op dat Lijn 4 tijdens downtime toch nog een hoog gasverbruik had ( zie onderstaande afbeelding – gasverbruik rond 19 juni ). Dat was vreemd, want de grootverbruikers hebben geavanceerde regelingen om het verbruik tijdens downtime zo laag mogelijk te houden. Ook het onregelmatig voorkomen van het hoge verbruik riep vragen op. Bij nader onderzoek bleek dat enkele operators zich niet aan de machine voorschriften hielden door onvoldoende training. Door de operators, tijdens een groot onderhoud van de lijn, extra training en bewustwording te geven, daalde het gasverbruik tijdens downtime van de lijn aanzienlijk.

Traject 2


Na dit snelle succes wilde Orange Heaven Bakery zich verder verdiepen in het verbruik per procesdeel. Om de benodigde data hiervoor te ontsluiten heeft Malamute, in samenwerking met de leverancier van de productielijn, een software aanpassing laten maken in de lijnbesturing. Deze data leverde, na een aantal weken monitoren, een tweetal opvallende inzichten op.

OPVALLENDE INZICHTEN


Welke inzichten heb je na het analyseren van de data?

Analyse energiedashboard

Inzicht 1


Een pareto analyse op detailniveau laat zien dat het elektraverbruik van Menger 2 significant hoger ligt dan Menger 1. Dit is opvallend, want de productie belasting van beide mengers in het proces is nagenoeg gelijk.

Na overleg met de technische afdeling van de machinebouwer werd er een defecte bodemlager gevonden. Dit gaf een extra weerstand en hierdoor een hoger elektraverbruik. Tevens was het risico op een kwaliteitsafwijking van het product hoger.

Analyse energiedashboard

Inzicht 2


Bij een detailanalyse van het gasverbruik viel het verbruik van Oven 2 direct op. Voorheen werd het gasverbruik van de oven centraal gemeten, maar na de software aanpassing in de lijn besturing werd het mogelijk om de verbruiksgegevens per machinedeel in te zien. Een technische inspectie van Oven 2 bracht een defecte pakking aan het licht. Na het vervangen van deze pakking bleek het verbruik een stuk lager en meer in lijn met Oven 1. De oorzaak van de defecte pakking bleek achterstallig onderhoud door productiedruk.   

WAT KAN MALAMUTE VOOR JOUW PRODUCTIEOMGEVING BETEKENEN?

Het energiedashboard is het startpunt om slimmer, duurzamer en kostenbesparend te werken.


Malamute brengt graag de mogelijkheid tot besparen en verduurzamen binnen jouw productieomgeving in kaart. Start een gerichte verbetering, bespaar geld en werk aan je duurzaamheidsdoelen.

Orange Heaven Bakery energiedashboard Malamute